Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Archive for the month “Tháng Sáu, 2006”

Mộ gió

Biển mang giông tố sao lạnh lùng quá? Chỉ còn đó những ngôi mộ gió không người. Nỗi xót xa cho người đã khuất. Thân xác hư hao phiêu dạt đến nơi nào? Dù linh hồn óan than nơi đây? Trôi dạt đến phương nào? Read more…

Advertisements

Post Navigation