Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Archive for the tag “bạn bè”

Tin nhắn của mẹ

Đang ngồi dạo mấy trang web, đọc tí thông tin và đọc mấy bài báo thì chuông điện thoại bỗng kêu lên báo có tin nhắn. Cứ nghĩ là tin nhắn của ai đó nhắn chúc ngủ ngon. Read more…

Advertisements

Post Navigation