Long VELO

Một chốn bình yên giữa chợ đời

Archive for the tag “chết”

Lời Thiên Thu Gọi

Trong phòng Thế Giới @ của Người Lao Động có một chú tên là chú Thanh, chú làm nhiệm vụ sửa mô rát (lỗi chính tả) cho các bài báo trước khi đem in bản bông.

“Chú Thanh là một người rất khó gần, ai cũng sợ chú. Chú khó tính, kỹ tính và kiệm lời, đặc biệt ghét bị làm ồn. Mỗi khi chú Thanh lên phòng là mọi người tự động tắt hết nhạc đi vì sợ chú mắng” – nhiều người nói với tôi cùng một ý như vậy. Read more…

Advertisements

Nước mắt Cát Tuyền

Cát Tuyền, một trong những người giải phẫu chuyển đổi giới tính đầu tiên tại Việt Nam đã trải lòng với tôi về cuộc đời và sự nghiệp của chị. Read more…

Post Navigation